Serbisk konstnär

Ljubomir Ivankovic 1953 | Serbisk-född kanadensisk målare


Ljubomir Ivankovic, serbiskfödd kanadensisk målare, föddes i Pirot, Yougoslavia.
Utbildning: 1981/82 - Stipendium från den jugoslaviska regeringen att studera i Frankrike; 1978 - Medlem av Yougoslavian Artists Association; 1978 - Belgrads högskola för grafisk konst. Han beviljas den officiella titeln av målare / etcher.
1972 - Nis (Yougoslavia) Graduate School of Graphics.
utställningar: - Ivankovic har deltagit i många grupputställningar i Yougoslavia, Frankrike, Spanien, Polen, Tyskland, Norge och Argentina. Han fick många priser för sina verk i etsning eller för att illustrera konstböcker. 1982, den franska regeringen (Salon d'octobre de la Serbie i Paris) (Institutionen för utbildning och kultur) har officiellt erkänt sitt bidrag till kultur. Ljubomir Ivankovic kom till Kanada 1990 och är nu en kanadensisk medborgare som bor i Montreal.