Koreanska konstnären

Joo Seok Ju [Joseokju] Impressionistisk Figurativ målare


Joo Seok Ju, si firma Joseokju, è un pittore Coreano, du vore en Seoul då du var 12 år. Dipinge ad olio ed è ispirato dai principi di bas adottati dai grandi impressionisti.


Joo Seok Ju, tecknar Joseokju, är en koreansk konstnär som bor i Seoul sedan han var 12 år gammal.
Han målar i oljor och är inspirerad av de grundläggande principerna som de stora impressionisterna antog.